„Пијанофорте“ е музичко училиште кое постои од 2000-та година. Кај нас може да се изучуваат програми по виолина, гитара, ударни инструменти, флејта, пеење и теоретски музички предмети.Ние веруваме дека секој човек, без оглед на возраста, може да се занимава со уметност. Поаѓајќи од ова, тимот на „Пијанофорте“ го негува односот на подучување а не на предавање. Исто така, во правец на врвен професионализам кај нас се применуваат современите светски образовни трендови и користиме нови и докажани наставни пристапи.Оттаму, може да кажеме дека мисијата на „Пијанофорте“ е да создава ученици кои сфатиле:

–  дека самодисциплината за истрајно и редовно вежбање на инструментот, е единствениот начин за постигнување компетентност;

– дека инструментите се алатки за креативно изразување на емоциите, мислите и имагинациите преку музиката;

– дека уметноста како целина претставува сила што ги збогатува луѓето;

– дека музиката претставува лична комуникација, па оттаму и можност за меѓукултурно разбирање;

– дека професионализмот во музиката има моќно влијание врз развојот на културата на општествата;

– дека сите музичари и уметници, имаат одговорна улога во креирањето на утрешнината.

 

Основачи се:

Г-ѓа Марина Чадо
Дипломиран виолинист на престижниот конзерваториум „Петар Илич Чајковски“ во Москва, Русија. Има богато концертно и педагошко искуство а пред доаѓањето во „Пијанофорте“ е долгогодишен раководител на музичко училиште во Љубљана, Словенија.

Г-ѓа Виолета Стефановска-Шуковиќ
Дипломиран пијанист, со завршени постдипломски студии по пијано во Австралија и со децениско педагошко искуство и концертирање.