Приватното музичко училиштето ,,Пијанофорте” нуди најсовремена музичка наставна програма.
Програмата на „Пијанофорте“ ја предаваат повеќе од 20 еминентни професори, квалификувани професионалци од областа на музиката, дипломирани музичари, магистри и доктори на науки. Едукативната програма во училиштето е со времетраење од 9 музичко-образовни степени. Класичниот пристап во изучувањето на инструментот овозможува високо квалитетна изведба на било кој музички стил и жанр, нашите професори ќе ве подучат на основите како што се читање на музика, соодветна техника, ритам, разбирање на музичките стилови и квалитетна музичка изведба. Најсовремена програма за подучување, во која единствениот стандард е успех-и-само-успех!
Наставната програма се одвива во текот на една учебна година започнувајќи од 1 септември до 10 јуни (почитувајќи ги национално неработните денови и предвидениот зимски распуст) при што би се совладал еден музичко-образовен степен.Една целокупна музичка едукативна програма е составена од 72 часови.

ПРОГРАМИ

I. Целогодишна програма

  • 1Пакет- Целогодишна програма 72 часа x 45 мин =70000 ден. (2х неделно)
    (Бонус 36 часа-солфеж-1х45 мин. Неделно-преку интернет)
  • 2Пакет- Целогодишна програма 36 часа x 45 мин =36000 ден. (1x неделно) 
  • 3Пакет-Целогодишна програма 72часа х30мин.=65000 ден.(2х неделно за деца на возраст од 5-6години)

II. Полугодишна програма

  • 4Пакет- Полугодишна програма 36 часа х 45 мин =35000 ден. (2х неделно)
    (Бонус 18 часа-солфеж-1х45 мин. Неделно-преку интернет)

III. Групна настава

  • 5Пакет- Групна целогодишна групна настава 36 часа x 60 мин или х 90 мин зависно од бројот на учениците =36000 ден. (1x неделно)

IV. Пробен пакет

  • 6Пакет- Пробен пакет за почетници 4 часа x 45 мин =4000 ден. (2х неделно)

 

Контактирајте не на +389 78 309 692 или на pijanoforte@yahoo.com и закажете го вашиот прв музички час во приватното музичко училиште „Пијанофорте“.

Запиши се!