Наставни програми

Без оглед на тоа на кој инструмент се свири, ученикот ќе може:

– на творечки и забавен начин да ги совладува програмата и наставниот план;

– неусетно и со леснотија да ги достигнува потребните вештини;

– постојано да созрева како уметник;

– самоуверено јавно да настапува.

 Практични информации:

– наставата се одвива на македонски и на англиски;

– учениците може да избираат помеѓу следниве неделни програми:

• а) 2 часа по 30 минути инструмент со вклучена музичка теорија,

• б) 2 часа по 30 минути инструмент и еден час од 45 минути по музичка теорија и солфеж,

• в) 2 часа по 45 минути инструмент со вклучена музичка теорија,

• г) 2 часа по 45 минути  инструмент и еден час од 45 минути по музичка теорија и солфеж.

Наставата е поединечна и со учење може да се започне кога било.

Уписот трае цела година.

Запиши се!