НОВО!!!

РАБОТИЛНИЦА ЗА МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДЕТСКИ КОНЦЕРТ НА ПИЈАНОФОРТЕ

Месеците март и април им ги посветивме учениците од четири основни училишта. Мисијата продолжи и во мај преку отворени работилници на Саемот на книга 2018 и Скопскиот Цветен фестивал 2018.

Ви откриваме фотографии од презентациите и концертите, а за звук ќе треба да нè посетите на некоја од следните презентации.

Пијанофортевци и Супер Смешка во мисија: ги откриваме музичките инструменти!