Јордан Петрушевски го има стекнато музичкото образование во
Скопје. Факултетот за музичка уметност го завршува во одделот по
пијано во класата  на проф. Рита Поповиќ.

Во текот на школувањето и студирњето е учесник на семинари и
мастер класи во и вон државава. Активно учевсто во различни
камерни ансамбли.
Како солист постигнува значајни успеси и освојува многубројни
награди меѓу кои поважни се: ,,Даворин Јенко" Белград, Србија,
ИНТЕРФЕСТ Битола, Република Македонија, Петар Коњовиќ, Белград,
Србија.
Активно учевство во камерни оркестри.