Виктор Танасковски

Виктор Танасковски

Виктор Танасковски е роден на 9ти јуни 1992 година во Скопје. Основно училиште завршува во ОУ „Владо Тасевски“, а средно во гимназија „Георги Димитров“. Високото образование го продолжува на музичката академија на Универзитетот „Гоце Делчев“ во...

Read more