Кристина Ангелова

Кристина Ангелова

Почетоците на музичкото образование ги има во ДМСУ „Сергеј Михајлов“ во Штип каде што има завршено нижа музичка школа – отсек пијано – во класата на професор  Јасминка Бикова, а средното музичко образование во класата на Славчо...

Read more

д-р Тереза Крцоска

д-р Тереза Крцоска

Виолинистката Тереза Крцоска го има стекнато музичкото образование во Скопје. Факултетот за музичка уметност го заврши во 1999 година во класата по виолинана проф. Ратка Димитрова. Во текот на школувањето е постојан учесник е на семинари и мастер...

Read more

Љубомир Наќевски

Љубомир Наќевски

Љубомир Наќевски, музичкото образование го започнува на 10 годишна возраст во нижото и средно училиште ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје во класата на проф. Владо Станковски и Јанко Пенов. Дипломира на Нов Бугарски Универзитет во Софија...

Read more