Влатко Нушев

Влатко Нушев

Средно музичко завршил во ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“. Дипломирал на Факултетот за музички уметности и магистрирал на Катедрата за удирачки...

Виктор Танасковски

Виктор Танасковски

Виктор Танасковски е роден на 9ти јуни 1992 година во Скопје. Основно училиште завршува во ОУ „Владо Тасевски“, а средно во гимназија „Георги...

Магдалена Попoска

Магдалена Попoска

Магдалена Попoска е дипломец на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Родена е на 15 мај 1994 година во Скопје. Основното и средното музичко...

Иван Трајковски

Иван Трајковски

Иван Трајковски (1994) е роден во Битола, каде основното музичко образование го завршува во класата на проф. Људмила Божиновска и проф. д-р...

Теодора Фазекаш

Теодора Фазекаш

Теодора Фазекаш Дипломец на Факултетот за Музичка Уметност при универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје. Своето музичко образование го...

Горјана Стојановска

Горјана Стојановска

Горјана Стојановска е родена на 11.12.1994 година во Битола, Македонија. Средното музичко училиште во класата на д-р. Татјана Божиновска. На...

Јоана Ристеска

Јоана Ристеска

Јоана Ристеска, родена на 10.06.1994 година во Скопје. Дипломец на Факултетот за Музичка Уметност при универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во...

Јордан Петрушевски

Јордан Петрушевски

Јордан Петрушевски го има стекнато музичкото образование во Скопје. Факултетот за музичка уметност го завршува во одделот по пијано во класата  на...

Сандра Крагуевска

Сандра Крагуевска

Сандра Крагуевска е родена на 6.4.1994 година во Скопје. Основното музичко образование го започнува во Скопје, во ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј”...

Ана Ценевска

Ана Ценевска

Ана Ценевска – професор по Солфеж Средното образование го завршува во средното музичко училиште ‘’ ДМБУЦ Илија Николовски Луј” и своите студии ги...