Марина Чадо

Марина Чадо

Марина Чадо Основач, професор по виолина, раководител на одделот за гудачки инструменти и извршен директор на училиштето Марина Чадо дипломирала...

Искра Паскалова Нановска

Искра Паскалова Нановска

Искра Паскалова Нановска Менаџер на проекти и координатор на човечки ресурси Искра Паскалова Нановска е дипломец на Институтот по социологија при...

Марко Трендафиловски

Марко Трендафиловски

Марко Трендафиловски Марко Трендафиловски е дипломец на Музичката академија „Гоце Делчев“ – Штип, на отсекот по џез студии/џез тапани...

Сара Костадиновска

Сара Костадиновска

Сара Костадиновска Професор по харфа и поп и џез пеење По завршувањето на основното музичко образование во Скопје на отсекот пијано, Сара...

Иван Трајковски

Иван Трајковски

Иван Трајковски Професор по пијано М-р Иван Трајковски магистрира музичка интерпретација и композиција, отсек пијано при Факултетот за музичка...

Теодора Фазекаш

Теодора Фазекаш

Теодора Фазекаш Професор по пијано Теодора Фазекаш е дипломец на Факултетот за Музичка Уметност при универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје...

Горјана Стојановска

Горјана Стојановска

Горјана Стојановска Професор по пијано М-р Горјана Стојановска магистрира на одделот за музичка интерпретација и композиција – отсек пијано...

Зана Зумери

Зана Зумери

Зана Зумери Професор по виолина Зана Зумери дипломира виолина на Државниот универзитет во Тетово, каде е наградена како најдобар студент. Годините...

Јордан Петрушевски

Јордан Петрушевски

Јордан Петрушевски Корепетитор и професор по пијано Јордан Петрушевски дипломира со висок успех при Факултетот за музичка уметност во Скопје. Во...

Сандра Крагуевска

Сандра Крагуевска

Сандра Крагуевска Професор по пијано Сандра Крагуевска е дипломец на Факултетот за музичка уметност во Скопје како дел од специјалната паралелка...

Ана Ценевска

Ана Ценевска

Ана Ценевска Ана Ценевска е професор по теорија на музика и солфеж, како и хорско пеење. Дипломира во Скопје при Факултетот за музичка уметност...