Кристина Ангелова

Кристина Ангелова

Почетоците на музичкото образование ги има во ДМСУ „Сергеј Михајлов“ во Штип каде што има завршено нижа музичка школа – отсек пијано –...

д-р Тереза Крцоска

д-р Тереза Крцоска

Виолинистката Тереза Крцоска го има стекнато музичкото образование во Скопје. Факултетот за музичка уметност го заврши во 1999 година во класата...

Љубомир Наќевски

Љубомир Наќевски

Љубомир Наќевски, музичкото образование го започнува на 10 годишна возраст во нижото и средно училиште ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје во...