Марко Трендафиловски

Марко Трендафиловски

Марко Трендафиловски ‒ професор по ударни инструменти Марко Трендафиловски е дипломец на Музичката академија „Гоце Делчев“ ‒ Штип, на Отсекот по џез-студии/џез-тапани. Покрај редовните ангажмани поврзани со студиите, често настапува со различни...

Дознај повеќе